Lynlesing.no

gratis hurtiglesing-verktøy

Lim inn teksten du ønsker å lynlese:

Ord pr. visning:
Ord pr. minutt:
Variabel hastighet
Ha lenger visningstid dess lenger ord/setning. Gjennomsnittleg ord pr. min blir den samme.

Ny visning ved punktum.
Dersom ord pr visning over er høgare enn 1 er denne grei å ha på for å unngå at nye setninger starter midt i ei visning.

Skal du sende faktura?
www.profaktura.no ProFaktura er sannsynligvis det beste gratis fakturaprogrammet på markedet
Lynlesing.no - (C) Andreas Haug